Spory o zapłatę

Od lat polscy przedsiębiorcy jako jeden z największych problemów prowadzenia działalności wskazują zatory płatnicze. Regulacje dotyczące odliczania podatku VAT mogą tę kwestię częściowo uregulować. W pozostałych przypadkach wskazane jest działanie ostrożne, ale konsekwentne; aby nie zrazić kontrahenta, ale wywrzeć na niego presję lub wspólnie wypracować harmonogram spłaty zaległych zobowiązań.

Przede wszystkim dążymy do ugody, jako najkorzystniejszego finansowo
i wizerunkowo rozwiązania dla wszystkich zainteresowanych stron. Posiadamy równocześnie wiedzę i kwalifikacje, aby w sporach windykacyjnych reprezentować przedsiębiorcę przed sądem.

 

Prewencja:

  • weryfikacja kontrahentów,
  • weryfikacja dokumentacji umownej,
  • ocena historii i kondycji finansowej kontrahenta.

 

Negocjacje:

  • weryfikacja sytuacji finansowej dłużnika,
  • reprezentowanie Klienta w przedsądowych negocjacjach spłaty zobowiązań,
  • analizy i opracowania procedur spłaty zobowiązań (rozłożonych w czasie),

 

Windykacja:

windykacja poznań
  • pisma wzywające do zapłaty,
  • dochodzenie sądowe wierzytelności od niesolidnych kontrahentów,
  • nadzór nad egzekucją orzeczeń sądowych.