Zasady

Zawsze ściśle trzymamy się litery prawa. Nasz kodeks etyczny jest zgodny z kodeksem etyki zawodowej, ale rozwinęliśmy go również o kilka własnych punktów, które podkreślają idee, jakie przyświecają naszej pracy:

  1. Profesjonalizm. Podejmujemy się prowadzenia tylko tych spraw, w których możemy zagwarantować najwyższe standardy obsługi prawnej.
  2. Uczciwość. Koszty pracy zawsze szacujemy przed jej rozpoczęciem i staramy się je skutecznie zoptymalizować.
  3. Prawo. Dbamy o to, aby cały proces naszej pracy był transparenty i pozbawiony cienia wątpliwości wobec uczciwego postępowania naszej kancelarii adwokackiej.
  4. Kompleksowość. Gwarantujemy obsługę nie tylko prawną, ale też pomoc w sprawach księgowych, podatków czy wyceny nieruchomości. We współpracy z zaufanymi specjalistami każdej z wymienionych dziedzin staramy się pomóc naszym Klientom w różnych działaniach.
  5. Specjalizacja. Najlepsi merytorycznie jesteśmy w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego, handlowego oraz prawa pracy.
  6. Etyka. Zasady etyki zawodowej są kanonem, którego przestrzegamy bezsprzecznie i bez żadnych wyjątków.
  7. Rozsądek. Uważamy, że otwarty spór sądowy to ostateczność. Zanim do niego dojdzie, ostrożnie prowadzimy negocjacje, których celem jest polubowne rozwiązanie sprawy.Zasady

Wierzymy, że te siedem tradycyjnych, bezwzględnie przestrzeganych przez nas zasad dobrze odwzorowuje nasze cele: maksymalnie uczciwe podejście zarówno do litery prawa, jak i do Klientów obsługiwanych przez naszą kancelarię.