Postępowanie sądowe

Doświadczonemu adwokatowi proces sądowy przypomina partię szachów, podczas której skutecznie prezentuje on dowody, poszlaki i argumenty. Nasza kancelaria najpierw ustala z Klientem optymalną strategię postępowania, a następnie – reprezentując go w sądzie – dąży do tego, aby na podstawie zebranych materiałów krok po kroku zbliżać się do korzystnego rozstrzygnięcia sprawy.

Postępowanie sądowe:

adwokat poznań
  • windykacja należności,
  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym,
  • reprezentowanie w sprawach sądowoadministracyjnych,
  • obrona w postępowaniu karnym;
  • reprezentowanie pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przygotowawczym i są