Przydatne linki

Jeżeli chcą Państwo uzyskać informacje o:

 • podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego albo  Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej,
 • aktualnym stanie prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej,
 • poglądzie judykatury polskiej na interesujący temat,
 • stanowisku organu zawartego w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego,

to poniżej prezentujemy linki do stron internetowych, które okażą się w tym pomocne:

 1. Wyszukiwarka informacji o podmiocie wpisanym do KRS oraz Organizacji Pożytku Publicznego:

  https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

 2. Przeglądarka ksiąg wieczystych:

  http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

 3. Orzecznictwo Sądu Najwyższego:

  http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze%20orzeczenia.aspx

 4. Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych:

  http://orzeczenia.ms.gov.pl/search/simple

 5. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych:

  http://orzeczenia.nsa.gov.pl

 6. Krajowa Informacja Podatkowa:

  http://www.kip.gov.pl

 7. Elektroniczne archiwum pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych):

  http://sip.mf.gov.pl/sip/