Prawa gospodarcze

Przedsiębiorcy nie muszą bezbłędnie znać prawa; jego zmiany zachodzą zbyt szybko. Ale powinni go bezbłędnie przestrzegać. Nasza kancelaria gwarantuje najwyższej jakości obsługę lub pomoc prawną dla firm w dowolnych branżach i sprawach. Jesteśmy na bieżąco ze zmianami prawa polskiego oraz unijnego.

Doradzamy zarówno nowo powstającym podmiotom, jak i przedsiębiorstwom o długoletniej historii i dużych obrotach. Działamy głównie na rzecz firm z Wielkopolski, jednak oferta kancelarii obejmuje terytorium całej Polski.             Obecnie doradzamy firmom z branży: budowlanej, spedycyjnej, rolnej, usług medycznych, IT i innych.

Zakładanie i przekształcenia firmy:

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej dla Klienta formy prawnej,
 • rekomendacja formy prawnej w oparciu o aspekty podatkowe, skalę działań i zakres odpowiedzialności,
 • reprezentowanie w postępowaniu rejestracyjnym.

 

Bieżąca działalność gospodarcza:

 • doradztwo prawne w szczególności w obszarach prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, pracy, ze szczególnym uwzględnieniem branży, w której prowadzona jest aktywność gospodarcza Klienta,
 • redagowanie i opiniowanie umów stosowanych w obrocie gospodarczym (m.in. o współpracy handlowej, sprzedaży: towarów, leasingu, agencyjnej, dealerskiej, spedycyjnej),
 • przygotowywanie prawnych zabezpieczeń wierzytelności (m.in. weksel, poręczenie, przystąpienie do długu, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie),
 • sporządzanie dokumentacji wewnętrznej,
 • redagowanie zasad postępowania, umów i regulaminów w zakresie bezpieczeństwa poufnych informacji oraz ochrony danych osobowych,
 • negocjacje w zakresie umów stosowanych w obrocie gospodarczym,
 • prowadzenie negocjacji handlowych i mediacji w zakresie polubownego rozwiązywania sporów,
 • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach.

 

Postępowanie sądowe:

 • windykacja należności,
 • reprezentowanie w sporach przed: sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, innymi organami państwowymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • prowadzenie sporów z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji,
 • reprezentowanie w sprawach z zakresu odpowiedzialności członków organów spółek za zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne.

 

Obsługa kompleksowa:

adwokat w poznaniu

Wszystkie wyżej wymienione sprawy poszerzone o usługi dodatkowe np.:

 • zmiany formy działalności gospodarczej poprzez: łączenie, podział albo przekształcanie,
 • redagowanie umów, statutów, regulaminów zarządu i Rady Nadzorczej.