Prawo umów

Błędy w dokumentacji to ryzyko biznesowe, któremu najłatwiej zapobiec. Jednocześnie nieścisłości umów mogą nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Prawidłowo skonstruowana dokumentacja jest podstawą bezpiecznego prowadzenia interesów. Z naszą kancelarią zyskują Państwo pewność, że wszelkie opiniowane przez nas dokumenty będą starannie analizowane pod kątem zabezpieczenia Państwa praw i obowiązków oraz wyeliminowania ewentualnych luk i wad prawnych.

 

Prawo umów:

adwokat poznań
  • sporządzanie i negocjacje umów,
  • opiniowanie umów,
  • redagowanie zabezpieczeń wykonania umowy,
  • kontrola poprawności wykonania umowy,
  • prowadzenie spraw: o ustalenie istnienia umowy,
    o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie,
    o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.