Prawo karne

Ostrożność jest bezcenna. Często chroni przed błędami. W przypadku oceny i zbierania dowodów potwierdzających nieprawidłowości lub wykroczenia najważniejsze są dwa elementy: zasada domniemanej niewinności oraz poufność gromadzonej dokumentacji. Nasza kancelaria posiada doświadczenie w przygotowywaniu i analizie dokumentacji do delikatnych, istotnych nie tylko biznesowo, ale też wizerunkowo spraw karnych przedsiębiorców i osób prywatnych.

 

Prawo karne:

adwokat w poznaniu
 • analiza prawna i doradztwo w sprawach karnych, dotyczących następujących typów przestępstw:
  • przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • przeciwko mieniu (m.in. kradzież, przywłaszczenie, oszustwo, paserstwo),
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu (m.in. oszustwa kredytowe, pokrzywdzenie wierzyciela),
  • z tytułu odpowiedzialności karnej członków organów spółek,
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa/prywatnych aktów oskarżenia,
 • obrona w postępowaniu karnym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.