Podatki lokalne

Lista podatków, które na firmy i osoby prywatne mogą nakładać gminy, jest długa: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty targowiskowe, miejscowe i in. Gdy zachodzi potrzeba uwzględnienia takiego kosztu w działalności gospodarczej, może stanowić on znaczne obciążenia finansowe firmy (zwłaszcza w przypadku podatku od nieruchomości).

Nasza kancelaria prowadzi sprawy sporne związane z podatkami lokalnymi, zarówno na poziomie najmu miejsca prowadzenia działalności, jak i analizy przepisów ogólnych. Skupiamy się na opiniowaniu kwestii związanych z podatkiem od nieruchomości jako najpoważniejszym koszcie firm z tej grupy podatków.

 

Podatki lokalne:

kancelaria adwokacka w poznaniu
  • doradztwo z zakresu podatków lokalnych; w szczególności podatku od nieruchomości,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach z zakresu podatków lokalnych.