Prawo rodzinne i spadkowe

Prawa dotyczące kwestii rodzinnych zwykle wymagają ponadprzeciętnej subtelności w prowadzeniu rozmów i sporów. Zarówno kwestie rozwodów, jak i podziału majątku staramy się rozpatrywać nie tylko z perspektywy praw osoby, którą reprezentujemy. Na sprawy tego typu patrzymy również przez pryzmat delikatnych kwestii osobistych; staramy się łagodzić i tonować konfliktowe sytuacje, cały czas mając na uwadze obronę mienia reprezentowanej przez nas strony.

Prawo rodzinne:

 • doradztwo w zakresie umów majątkowych małżeńskich oraz odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków,
 • reprezentowanie w sprawach o:
  • rozwód,
  • alimenty,
  • podział majątku.

Sprawy spadkowe prowadzimy zarówno na etapie dokumentowania woli spadkodawcy, jak i w konkretnych przypadkach podziału majątku. Dbamy przy tym zarówno o uszanowanie woli zmarłego, precyzyjne wykonanie prawnych aspektów przekazania spadku, jak i o osobiste interesy Klientów kancelarii.

Prawo spadkowe:

adwokat prawo rodzinne poznań
 • doradztwo w zakresie projektowania testamentów, darowizn i innych czynności prawnych w zakresie rozporządzeń majątkiem zgodnie z zamierzoną wolą Klienta,
 • reprezentowanie w sprawach o:
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • dział spadku,
  • zachowek.